banner4w2

Önümler

B-TG04 Oýun nauşnikleri Pes gijikdirme TWS Bluetooth5.2 Nauşnik suw geçirmeýän simsiz nauşnik sesi Aýdym-saz gulaklaryny ýatyrýar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

GOWY SES BERIP BOLANOK

Bluetooth 5.2 |şok sesi |Stereo töweregi

Simsiz tagam Stereo Bluetooth nauşnik

Bir gulak bilen iki gulagyň arasynda mugt wyklýuçatel

Iki nauşnik jübi telefonyna we dostlara birikdirilip bilner Sazyň bir bölegini paýlaşmak hem bir gulak bilen birikdirilip bilner

Täze Bluetooth 5.2 çipi

Iň soňky bluetooth 5.2 çipini ulanmak

mian3
mian7

DSP päsgelçilige garşy çip bilen, üznüksiz ýapyşmadyk,

Çalt geçiriş tizligi, has güýçli päsgelçilik

Ses we surat sinhronizasiýasyny arassalaň

Oýun oýnamak üçin ýokary tizlikli geçiriş netijeliligi bilen 5.2 çip, oýun oýnamak üçin ses we surat sinhronizasiýasyny arassalaň

Stereo super aýdyň

Gurlan gubka muffler gatlagy, göni ýaýlym ýaly aýdym diňläň Size has gowy tejribe beriň

Induktiw däl geýim Göz öňüne getirip bolmajak ýeňillik

Üç nokatly laýyk dizaýny kabul ediň, geýmek üçin amatlyCrazy taşlap bilmeýär, uzyn köýnek agyry

akylsyz ses azaltmak we ses süzgüç

CvC ses azaltmak ulgamy, goşa ses azaltmak, po ses Ses ýokdy we dünýä bada-bat asuda boldy

Panoramik ses effekti Her aýdym-saz sahnasyny diňläň

Sesiň çuňlugy, barlyk we giňişlik duýgusy, super çözgüt “Surround” stereo effektini hödürledi, aýdym-saz sahnasyna sahnanyň täsirini duýýar.

Telefonyňyza zarýad berip biler

Diňe nauşniklere zarýad bermek bilen çäklenmän, telefonyňyzy syýahat edýär, elektrik togunyň gutarmagyndan gorkmaň

mian6

Önümiň parametrleri

Model B-TG04
Bluetooth wersiýasy 5.1
Bluetooth çipi JL6963A
Batareýanyň kuwwaty Garnitura : 40mAh
Zarýad beriş bazasy 1200 mAh
Işleýän wagt Takmynan 4-5 sagat
Gepleşik wagty takmynan 3-4 sagat
Garaşma wagty Garnitura garaşma :> 6 aý
Zarýad beriş wagty Nauşnik : takmynan 1 sagat,
zarýad bermek takmynan 1,5 sagat
Nauşnik çykaryş güýji ≤5mW  
Netijeli aralyk 10 metr [Päsgelçiliksiz açyk meýdan]  
Reňk Gara

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

HD jaň

Binaural HD jaňy

ses kömekçisi

Uzak garaşma

Uzak batareýanyň ömri

güýç banky

Jübi elektrik banky

ykjam güýji

Akylly sanly displeý

LED sanly displeý

LED displeý

Oýun nauşnigi

Sport nauşnikleri

Nauşnik işlemek

Geýmek üçin amatly

Awtomatiki jübütlemek

Barmak yzy degmek

stereo

Binaural stereo

HIFI ses

Siri çagyr

esasy4
esasy7

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Bukjanyň ululygy 10.2 * 12.7 * 3.5
Agram 115 gr
Tank ölçeýji 52 * 37 * 57
Agram 200 / halta 23.5kg

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1. biz kim?

Biz Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýäris, 2018-nji ýyldan başlap, Orta Gündogara (25.00%), Günorta Amerika (20.00%), Demirgazyk Amerika (15.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (15.00%), Demirgazyk Europeewropa (15.00%), Içerki ýurtlara satýarys Bazar (10.00%).Ofisimizde jemi 5-10 adam bar.

2. hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Jübi güýçlendirijisi / Maglumat kabeli / Nauşnik / Powerbank / Awtoulag güýçlendirijisi

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

Kompaniýamyz maglumat kabellerini, zarýad beriji kelleleri, ykjam elektrik üpjünçiligini we beýleki ykjam telefon enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşendir.20 ýyllyk dizaýn we ösüş tejribämiz bar.5000 inedördül metr zawod we 500 işgärimiz bar.Biziň artykmaçlygymyz

5. haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES ;

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, Nagt, Escrow;

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 01 (1) 01 (2) 01 (3) 01 (4) 01 (5) 01 (6) 01 (7) 01 (8) 01 (9) 01 (10) 01 (11) 01 (12)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň