banner4w2

Biz hakda

Kompaniýanyň gysgaça mazmuny

“ShenZhen BenFun Technology Co., Ltd.”

Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Nauşnikleri, elektrik banklaryny, zarýad berijileri, maglumat kabellerini we beýleki sarp ediji elektron önümlerini üpjün edijileri işläp düzmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Ylmy gözlegleri, senagat önümçiligini we söwdany birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Öňdebaryjy gözleg we önümçilik önümleri bilen gözleg we gözleg, kompýuterleri, aragatnaşyk we sarp ediş elektronik enjamlaryny, bulut marşrutizatorlaryny, akylly enjamlary we ş.m. öndürmek we satmak bilen meşgul bolduk.

hakda

Indi, akylly ammar, güýç goldawy, birikme, ses / wideo pleýerleri we jübi telefonlarynyň, planşetleriň we akylly telewizorlaryň töweregindäki beýleki ugurlary öz içine alýan doly senagat zynjyryny döretdik.Dünýäde iň meşhur marketing kanaly we satuwdan soň iň meşhur hyzmat ulgamy bar.Biziň wezipämiz, müşderilere dünýäde iň döredijilikli we tygşytly önümleri almaga kömek etmekdir.

BenFun PengYuan toparyndan gelip çykýar we BenFun tehnologiýasynyň esasy kompaniýasydyr.BenFun güýçli goldawy hökmünde müşderilere bir bitewi hünär logistikasy bilen üpjün edip biler (deňiz transporty, howa gatnawy, FBA baş syýahaty we ekspress ýaly eksport logistika shemalaryny öz içine alýar), ammar, gümrük taýdan resmileşdirmek, walýuta hasaplaşyklary, salgyt tölegleri, halkara hasaplaşyk, karz ätiýaçlandyryşy we beýleki baglanyşyklar.BenFun daşary ýurtly müşderilere iň netijeli eksport hyzmatyny berip biler.

abouys (2)
abouys (4)
abouys (3)