banner4w2

Agent hyzmatlary

öý-v2-1

Biz hakda has köp biliň, size has köp kömek eder

1. Satuwdan öňki hyzmat

● Sorag we maslahat goldawy.

Service Gyzgyn liniýa 24 sagatda elýeterlidir, 8-e jogap berdi.

2. Hyzmatdan soň

● Tehniki we näsazlyklary düzetmek;

● Tehniki hyzmaty täzelemek we kämilleşdirmek;

Client Müşderiler bilen ömürboýy aragatnaşyk saklaň, enjamlary ulanmak barada pikir alyň we önümleriň hilini yzygiderli kämilleşdiriň.