banner4w2

Hil barlagy

BenFan iň ösen enjamlar we gowy ösen hil dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr

Hiline, bahasyna we wagtyna gözegçilik etmek üçin iň güýçli goldaw bermek

Topar

Prdessional R&D we ýokary bäsdeşlik çykdajylary we silleri bolan önümçilik dizaýn toparlary.

Enjamlar

10-dan gowrak häzirki zaman doly awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary we dünýä derejesindäki maşynlar we synaglar

Material

Ösen ösen dolandyryş we gözegçilik ulgamy bilen Natonal öňdebaryjy material üpjünçiligi

Strategiýa

Ösen ösen hil kontol ulgamy bilen standartlaşdyrylan önümçilik çyzygy

Topar daşky gurşaw

Arassa, açyk