banner4w2

Medeniýet

medeniýeti (2)

Korporatiw medeniýet

Müşderi bilen gatnaşyk ýörelgeleri :

Birek-birege ynam we peýda

Win-win hyzmatdaşlygy

Esasy gymmatlyklar:Bütewilik we jogapkärçilik

Yhlas:Bütewilige esaslanan, Sosial ynam esasynda dogruçyllyk durmuşyň esasydyr.

Jogapkärçilik:Jogapkärçilik duýgusy, Birinji derejeli önümiň hilini dörediň.

Dolandyryş ideýasy:Hil, hünär, gymmatlyk we täzelik

Hil:Hil marka döredýär, marka bolsa hil taýdan emele gelýär.

Hünär:Hünärmenlige ünsi jemläň, başarnygyňyzy ýokarlandyryň we korporatiw medeniýet bilen birinji derejeli önümiň hilini dörediň

Gymmatlyk:Müşderiniň islegini kanagatlandyryň we olara has köp baha beriň

Innowasiýa:Täzelik jan, birinji bolmaga het edip, köne zatlary itekläň we täzesini getiriň we sarp ediş bazarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryň.

medeniýeti (3)
Zawod syýahaty (1)
medeniýeti
medeniýeti (1)