banner4w2

Önümler

F-XY-9 hakyky tws simsiz gulak gulaklary, C görnüşli nauşnik işleýän nauşniklere degýär

Gysga düşündiriş:

Hiç haçan beýle süýji bolmandy. Saz dünýäsini öwreniň

Bir köp funksiýaly zarýad beriş bölümini täzeläň Birikdirmek, saklamak we zarýad bermek hemmesi ýerine ýetirildi zarýad beriş bölüminiň üstünde batareýa görkezijisi çyrasy bar, nauşnik hem zarýad berip / saklap bilýär.Gapagy açyň we nauşnik telefona awtomatiki birikdiriler.

Iki goldaw simsiz zarýad beriş enjamyny täzeläň, Ql simsiz zarýad bermäge gabat gelýän zarýad beriň, zarýad beriş bölümi simsiz zarýad bermegi goldaýar we adaty simsiz zarýad beriji enjamda ýerleşdirilende awtomatiki zarýad alyp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Duýgur operasiýa Duýgur nauşnik Sesleri sazlap / üýtgedip bilersiňiz Adamlaşdyrylan özara täsir, jübi telefonynyň işinden dynyp bilersiňiz, nauşnikleriň hemmesi beýle ýönekeý iş tejribesini syrdyrmaýar. Ses sazlamak / aýdym aýtmak işini tamamlamak üçin basyň we tejribe iki esse artýar.

Uly kuwwatly zarýad beriji gap Uzyn batareýanyň ömri Mini-energiýa ammarynda simsiz sazyňyzy ugratmak üçin gurlan uly göwrümli litiý batareýasy bar.

Jemgyýet ýaşy Gowy aýdym-saz paýlaşylmaly singleeke we goşa gulagyň arasynda mugt kommutasiýa

Gök diş 5.0 çip Has ýokary hilli ses geçirişi

HIFl ses hili Tebigatyň sesi diňe hödürlenýär Grafen kompozit diafragma, ýokary wepaly ses effektleri bilen, stereo ses effektlerine doly çümdürilýär.

Baý reňkler, simsiz bluetooth nauşnik saýlap bilersiňiz Klassiki Gara / Elegant Ak

Akylly utgaşyklyk Bluetooth enjamlary birikdirilip bilner Android, ios ulgamy, Windows ulgamy bilen doly utgaşykly

Önümiň parametrleri

Model F-XY-9
Bluetooth wersiýasy V5.1 Magnit zarýad
Shema JL (6936)
Geçiriş aralygy açyk göni çyzyk 15 metr
Batareýanyň kuwwaty arassa kobalt batareýa nauşnik 30mah (400912)
Batareýanyň zarýad beriş zarýady 350mah (701435)
Spiker hereketlendiriji rulon 13mm
Aýdym-saz wagtyny diňlemek 3-4 sagat
Gepleşik wagty takmynan 3-4 sagat
Garaşma wagty 120 sagat
Zarýad beriş wagty 50 minut
Bluetooth protokolyny goldaň A2DP1.0 AVRCP1.5 AVDTP1.0 / 1.4 HFP1.5 GAVDP1.0
Zarýad beriş porty Type-C interfeýsi
Aýratynlyklary reňk gutusy + el bilen + zarýad beriş kabeli + nauşnik + zarýad bölümi
Reňkler Ak, gara

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

Degiň

sesiň ýokarlanmagy we peselmegi

ýokary we aşak aýdym

pauza oýnamak

Siri jaň ediň

ret etmek

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Gutynyň ululygy 98 * 98 * 3,5 mm
Bölümiň ululygy 56 * 46,5 * 23,6 mm
Nauşnik ululygy 19.5 * 34 * 19,4mm
Weighteke agram 120
100PCS / guty
Ölçegi 54 * 42 * 22 sm
Arassa agram 12kg
Jemi agram 12.5kg

Umumy maglumat

Gaplamak Bölekleýin gaplama
Ulag Deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal Nusga hyzmatyny goldaň, ýük daşamagy goldaň
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama CE, FCC, ROHS, MSDS UN38.3

Hyzmatymyz

1. Marka öndürijisi

biziň enjamlarymyz gowy enjamlaşdyrylan synag enjamlary we güýçli tehniki güýji bolan sarp ediş elektronikasy we jübi telefon enjamlary üçin marka öndürijisidir.

2. Durnuk we ygtybarly hil:

Productshli önümlerimiz durnukly öndürijilige göz ýetirmek üçin ýokary hilli standartlara laýyklykda öndürilýär.

3. Bäsdeşlik bahalary:

Giň gerimli, ýokary hilli, amatly bahalar we ajaýyp dizaýnlar bilen önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar

4. Dizaýn ukyby:

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda.

Gowy enjamlaşdyrylan synag enjamlary we güýçli tehniki güýç bilen baý tejribe dizaýnymyz bar.

5. Custöriteleşdirilen LOGO we gaplama:

LOGO / Paket / Reňk / Ölçeg we beýleki isleýän zatlaryňyz (Min. Sargyt: 1000 bölek);

6. productshli önümler CE / RoHS / FCC laýyk gelýär.

7. Iň oňat hyzmat:

(1).24 sagadyň dowamynda soragyňyza işjeň jogap

(2).Professional täsirli aragatnaşyk

(3).Wagtynda eltip bermek

(4).Satuwdan soň ajaýyp hyzmat


  • Öňki:
  • Indiki:

  • S Siz zawodmy ýa-da söwda (1) S Siz zawodmy ýa-da söwda (2) S Siz zawodmy ýa-da söwda (3) S Siz zawodmy ýa-da söwda (4) S Siz zawodmy ýa-da söwda (5) S Siz zawodmy ýa-da söwda (6) S Siz zawodmy ýa-da söwda (7) S Siz zawodmy ýa-da söwda (8) S Siz zawodmy ýa-da söwda (9) S Siz zawodmy ýa-da söwda (10) S Siz zawodmy ýa-da söwda (11) S Siz zawodmy ýa-da söwda (12) S Siz zawodmy ýa-da söwda (13) S Siz zawodmy ýa-da söwda (14) S Siz zawodmy ýa-da söwda (15) S Siz zawodmy ýa-da söwda (16) S Siz zawodmy ýa-da söwda (17) S Siz zawodmy ýa-da söwda (18) S Siz zawodmy ýa-da söwda (19)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň