banner4w2

Önümler

F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi

Gysga düşündiriş:

Hakyky simsiz Bluetooth nauşnik Arassa altyn ses hiliniň goşa ses peselmegi ANC fiziki sesiň peselmegi + ENC jaň sesiniň peselmegi

ENC jaň sesini azaltmak jaň sözleri düşnükli Çagyryş edende adam seslerini takyk alyň we güýçlendiriň, hatda daş-töweregiňizdäki seslerde-de aýdyň gürleşiň

ANC owadan aýdym diňlemek üçin çuňňur sesiň peselmegi millisekuntda daşky gurşaw sesini takyk ýok ediň we aýdym-sazdan lezzet alyň


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Resokary çözgütli ses kodlaşdyryşy Arassa ses hilini dikelt

Sesi azaltmak wyklýuçateli goşmaça Köp sahnaly ses azaltmak Metro / uçar / ofis ýaly dürli ssenariýalara görä nauşnik re modeimini saýlaň

Amatly we durnukly gulakdaky ýeňil dizaýn Birnäçe gurluş dizaýnyndan soň, amatly laýyklyk gazanylýar

Çalt birikme!Dur!Gowy!Bluetooth 5.1 çip Güýçli öndürijilik, Bluetooth 5.1 esasy dolandyryş çipiniň täze nesli, has çalt geçiriş

Bir degishme, näzik dolandyryş Barmak yzy duýgur datçigi Aýdym-saz çalmak / jaň jogap / ses azaltmak kommutatory / SIRI oýanmak

Iki gulak bilen ulanylyp bilner Binaural bökdençsiz kommutasiýa Bir we goşa gulaklaryň arasynda üznüksiz çalyşmagy, durnukly täsirleşmegi we üznüksiz baglanyşygy goldaýar we bir gulak bilen hem ulanylyp bilner

24 sagat batareýanyň ömri Aladasyz bir gün lezzet alyň Zarýad beriş korpusy bilen bilelikde batareýanyň ömri 24 sagada çenli bolup biler

QI simsiz zarýad bermegi goldaň Simli Type-c çalt zarýad bermegi goldaň

Bir ädimde nauşnik jübütlemek Gapak açylanda awtomatiki birikme Birinji birikme üstünlikli bolansoň, gapagyň soň açylmagy we nauşnik çykarylmagy awtomatiki birikdirilip bilner.

Bluetooth enjamlary gijikdirilmän aňsat jübütlemegi ios / Android / windows / MAC enjamlary birikdirip bolýar

Haryt sanawy 1 zarýad bölümi 1 nauşnik 1 jübüt gulak gapagy 3 jübüt gaplama gutusy 1 zarýad kabeli 1 gollanma 1 sahypa

Önümiň parametrleri

Model F-XY-70
Bluetooth wersiýasy V5.1 magnit zarýad
Maksatnama JL (8976) goşa iýmit
Geçiriş aralygy açyk göni çyzyk 15 metr
Batareýanyň kuwwaty polimer litiý batareýa nauşnik 30mah
Batareýanyň zarýad beriş zarýady 400mah
Spiker birleşdirilen membrana F10mm gürleýjisi
Aýdym-saz wagtyny diňlemek 4-5 sagat
Gepleşik wagty takmynan 5 sagat
Garaşma wagty 720 sagat
Zarýad beriş wagty 50 minut
Gutynyň ululygy 98 * 98 * 37mm
Bölümiň ululygy 61,75 * 48 * 27.5mm
Nauşnik ululygy 5.5 * 29mm
Weighteke agram 110g
Zarýad beriş porty Type-C interfeýsi
Aýratynlyklary reňk gutusy + el bilen + zarýad beriş kabeli + nauşnik + zarýad bölümi + gulak gapagy
capColor gök, çal, ak, gülgüne

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

suw geçirmeýän

ANK işjeň sesleriň ýatyrylmagy

Aç-açanlyk tertibi

degmek

Ses goşmak ýa-da aýyrmak

oýnamak / Arakesme

Siri jaň ediň

Ret etmek jaňyna jogap beriň

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Gutynyň ululygy 98 * 98 * 37mm
Bölümiň ululygy 61,75 * 48 * 27.5mm
Nauşnik ululygy 5.5 * 29mm
Weighteke agram 110g

Umumy maglumat

Gaplamak Bölekleýin gaplama
Ulag Deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal Nusga hyzmatyny goldaň, ýük daşamagy goldaň
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama CE, FCC, ROHS, MSDS UN38.3

Hyzmatymyz

1-nji sorag: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Jogap 1: Alibaba onlaýn söwda kepilligi häzirki wagtda dogry T / T, kredit / debet kartoçkalaryny (wiza, MasterCard), Boleto, internet bank işi we soň tölemek üçin kabul edýär.Şeýle hem, “PayPal”, “Western Union”, “MoneyGram” -lary kabul edýäris.Töleg maglumatlary üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

2-nji sorag: Sargytymyň gaýtadan işlenmegi we iberilmegi üçin näçe wagt gerek bolar?

A2: Ownuk partiýa sargytlary 3-5 iş gününiň dowamynda gaýtadan işlener.Adatça DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX bilen iberýäris.Adatça 3-8 gün gurşun wagty talap edilýär.Esasy satuw we dynç alyş günlerinde goşmaça iberiş wagtyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.(Salgy / telefon belgisi / poçta kody 100% takykdygyna göz ýetiriň. Köp sargytlar üçin takyk gowşuryş wagty bilen habarlaşyň.

 

3-nji sorag: Logotipimi önüme we gaplamaga goýup bilerinmi?

A3: Hawa!Logotipi çap edip, MOQ 500 sany kompýuter bilen gaplamagy taýýarlap bileris.Dizaýnyňyzy bize iberiň, biz size nusgalar taýýarlap bileris.

 

4-nji sorag: Eger kemçilikli zat alsam näme?

A4: Biz Alibaba kepillendirilen üpjün edijiler we berk hil barlag standartlarymyz bar.Productshli önümler eltilmezden ozal 100% synagdan geçirilýär.Önüm garaşylmadyk ýagdaýda şowsuz bolsa, biziň bilen habarlaşyň we surat ýa-da wideo alyň, indiki tertipde çalşarys.

 

5-nji sorag: Kepillik syýasaty näme?

A5: Önümlerimize 12 aýlyk kepillik hödürleýäris, kepilligimiz öndürijiniň kemçiliklerini ýapýar.Bejeriş ýa-da çalyşmak hyzmatlaryny hödürleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (1) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (2) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (3) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (6) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (5) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (4) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (8) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (7) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (10) F-XY-70 tws5.0 suw geçirmeýän simsiz sport gulaklary ANC işjeň ses azaltmak simsiz oýun nauşnigi (9)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň