banner4w2

Önümler

F9-2 Gyzgyn satylýan önüm F9 Plus nauşnik simsiz nauşnik F9 Tws gulakly nauşnik

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Premium 9D ses hili HD sanly displeý

Birnäçe enjam bilen utgaşykly

Täze we döwrebaplaşdyrylan flagman nauşnikleri Täze, çip 5.2 durnukly geçirişini täzeläň

CVC akylly ses azaltmak tehnologiýasy

Highokary wepalylyk sesi Bass şasy çuňňur tejribe beriň

açyk sekunt birikmesi hakyky akylly jübütligi ýapýar

Bluetooth 5.0 çipini täzeläň

7
6

Öndürijilik çyzykly gowulaşýar, geçiriş öndürijiligi 50%, signalyň durnuklylygy 80%, energiýa sarp edilişi 100% azalýar

HD LED displeý Bir seredişde galan güýç

Birnäçe enjam bilen utgaşykly Jübi telefonlaryny, planşetleri, noutbuklary goldaň

Geýmek üçin amatly, ýokary wepalylyk pes gijikdirilen durnukly baglanyşyk

Ikitaraplaýyn bölünişigiň garaşsyz dizaýny

0delay durnukly Bluetooth birikmesi

suw geçirmeýän IPX7

Akylly barmak yzy, köp funksiýaly bluetooth nauşnik

Commhli enjamlar Commonto modelini saýlamaň

Önümiň parametrleri

Model F9-2
Çözgüt Jerry AC6983D4
Bluetooth wersiýasy V5.2
Geçiriş aralygy 10 metr
Gepleşik wagty 15 sagat
Sazyň işleýiş wagty 15 sagat
Nauşnik batareýasy 90mAh polimer batareýa
Reňk Gara

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

HD jaň

Binaural HD jaňy

ses kömekçisi

Uzak garaşma

Uzak batareýanyň ömri

güýç banky

Jübi elektrik banky

ykjam güýji

Akylly sanly displeý

LED sanly displeý

LED displeý

Oýun nauşnigi

Sport nauşnikleri

Nauşnik işlemek

Geýmek üçin amatly

Awtomatiki jübütlemek

Barmak yzy degmek

stereo

Binaural stereo

HIFI ses

Siri çagyr

5
3

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Bukjanyň ululygy 13.2 * 15.3 * 4.6
Agram 120 gr

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1 MOQ näme?

--MOQ 10 sany, islendik sargyt sargytyňyzy synap görüň

2 aşak düşmek hyzmatyny goldaýan bolsaňyz?

- hawa, düşmek hyzmatyny edip bileris 

3 kepillik wagty we çalyşmak syýasaty näme?

- kepillik wagtymyz 6 aý, haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, bize wideo we suratlar alyp bilersiňiz, biz barlarys we tassyklarys, täze ýerine täze tertibi ulanarys.

4 OEM we ODM hyzmatyny berip bilýän bolsaňyz?

- hawa, bu ugurda takmynan 8 ýyl işledik, size kanagatlanarly OEM we ODM hyzmatyny hödürleýäris, markaňyzy döretmäge kömek edip bileris, logotipiňizi önümlerde, bukjada, ulanyjy gollanmasynda we ş.m. 

5 töleg usuly näme?

- töleg usuly: T / T bank geçirmesi, paypal, günbatar birleşigi, kredit kartoçkasy we ş.m. 

6 iberiş wagty näçe wagt?

- ugratmagyň ýoly: DHL, UPS, TNT, FEDEX, deňizde, otly we ş.m. gapy-gapy, size DDP iberiş hyzmatyny hem berip biler, şonuň üçin degişli hyzmaty saýlap bilersiňiz. 

7 OEM hyzmaty üçin gowşuryş wagty we prosesi näçe?

- mysal üçin, 500pc sargyt OEM hyzmatyna 2 hepde töweregi wagt gerek, siziň bilen tassyklaýşymyzyň näderejede çaltdygyna bagly, 1000pcs sargyt, belki 2-3 hepde gerek bolar, sargyt bereniňizde, nusgany logotipiňiz bilen ýasarys, biz tassyklamak üçin wideo we suratlar alyp biler, nusgany tassyklamak üçin gönüden-göni nusga iberip biler, nusga tassyklanandan soň köpçülikleýin önümçilik ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 01 (1) 01 (2) 01 (3) 01 (4) 01 (5) 01 (6) 01 (7) 01 (8) 01 (9) 01 (10) 01 (11) 01 (12) 01 (13) 01 (14) 01 (15)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň